Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Reguły współpracy z agencją wystawiającą certyfikaty energetyczne opublikowane są na stronie certyfikat-energetyczny24.pl. W pierwszej kolejności należy wskazać rodzaj świadectwa a także uiścić opłatę za jego pozyskanie. W następnej kolejności trzeba wypełnić formularz zawierający szczegółowe zapytania co do nieruchomości. O ile okaże się to konieczne, specjalista z podanej firmy pojawi się na miejscu, w celu zrobienia inwentaryzacji nieruchomości oraz doprecyzowania wszystkich informacji.

Po podaniu danych, inżynierowie opracowują treść właściwą dokumentu jakim jest świadectwo charakterystyki energetycznej, analizując dane wskazane przez zleceniodawcę, ale też normy które obowiązują w danym roku kalendarzowym. Nieruchomość jest wówczas sklasyfikowana do określonej klasy energetycznej, na podstawie wskaźnika EP. Z oferty mają możliwość skorzystać klienci prywatni oraz także klienci korporacyjni. Certyfikat energetyczny budynku obowiązuje od kwietnia 2023 roku. Certyfikat energetyczny postrzegany jest jako komplet wskaźników określających maksymalne zapotrzebowanie obiektu na energię niezbędną do jego użytkowania.

Wiadomości te potrzebne są do: ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, a także punktów wyjścia pochodzenia energii oraz emisji CO2 przez obiekt. Rozpoznanie takiego zapotrzebowania ma przyczynić się do podwyższenia efektywności energetycznej w budynku, jak i podjęcia określonych kroków, kiedy nie będzie ona na optymalnym poziomie. To pozwala obniżyć koszty eksploatacji obiektu, zwłaszcza pod względem energii elektrycznej. Pozyskane w jednym dokumencie informacje pozwalają wyznaczyć stan budownictwa publicznego, ale też prywatnego w Polsce. To pozwoli opracować rozkład długoterminowej perspektywy renowacji obiektów, ale też rozwinie modernistyczne budownictwo na terenie państwa. Ukazują to przepisy Ministerstwa Rozwoju i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej. Wystawianie dokumentu jest konieczne w przypadku nowo powstałych obiektów, budynków po termomodernizacji oraz takich, które związane są z sprzedażą.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY